Obstojnost lakov za parket na svetlobi

Pogosto se pri polagalcih parketa ali naročnikih napačno tolmači izraz »obstojen na svetlobi«. »Obstojen na svetlobi« pomeni lastnost laka, da pod vplivom sončne ali dnevne svetlobe ne spremeni barve. Nasprotno pa naravnega obarvanja lesa (glede na lesno vrsto lahko les obledi, porumerni ali potemni) ni mogoče preprečiti. Lesna barvila se spreminjajo pod vplivom svetlobe. Obstojnost večine vodnih lakov na svetlobi se zato posebej poudarja, saj laki z velikim deležem topil, ki se uporabljajo še dandanes, pod vplivov svetlobe močno spremenijo videz. Praviloma postane film laka z vsebnostjo topil temnejši (rumenkasto-rjavkast). Na naoljenih površinah ali površinah, obdelanih s kombinacijo olja-voska, pride zaradi olja čez čas do podobnega učinka.

Za parket trenutno ne obstaja trajno učinkovit sistem proti naravni barvni spremembi lesa pod vplivom svetlobe. Na področju lakiranega pohištva si proizvajalci pogosto pomagajo s stabilizatorji za obstojnost izdelka na svetlobi, tako imenovanimi UV-absorberji. Ti se sčasoma izrabijo in v bistvu samo upočasnijo nastanek barvnih sprememb, ne morejo pa jih preprečiti. Druga rešitev je namensko obarvanje lesa, tako da les pridobi »naravni videz« šele z barvili/lužili. Za lesena tla tak postopek ni običajen, je pa tudi zelo težko izvedljiv. Pri parketu velja naravno obarvanje lesa za posebno značilnost, ki poudarja naravnost lesa. Tako spremenjen les poudari lesena tla na prav poseben način. V nasprotju s tem so industrijsko izdelane lesene talne obloge, ki posnemajo naravni les (laminat), samo na videz podobne talnim oblogam iz naravnega lesa.