Splošni pogoji

Splošne prodajne pogoje podjetja urejajo obligacijska razmerja med družbo Unihem, d.o.o. in kupci proizvodov in storitev iz Unihemovega prodajnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Splošne nabavne pogoje podjetja urejajo obligacijska razmerja med družbo Unihem, d.o.o. in dobavitelji proizvodov in storitev iz Unihemovega nabavnega programa. Nanašajo se na vsa razmerja med dobaviteljem in Unihemom, razen, če se dobavitelj in Unihem za posamezen primer nista dogovorila drugače.